RSS

Pengimbuhan kata majmukKata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.contoh:

Campur aduk………….bercampur aduk
Ambil alih…………..mengambil alih
Daya serap………..daya serapan


Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan, ejaannya menjadi bercantum.Contoh:

Campu aduk…………mencampuradukkan
Daya serap…………kedayaserapan
Garis pusat……………menggarispusatkan
Urus niaga………….diurusniagakan
Satu padu…………….menyatupadukan

0 comments:

Post a Comment