RSS

Penggandaan kata majmukMelibatkan penggandaan unsur pertama sahaja dan keseluruhan unsur.

Penglibatan unsur pertama
Penglibatan keseluruhan unsur
Alat-alat tulis
Setiausaha-setiausaha
Suku-suku kata
Pesuruhanjaya-pesuruhanjaya

0 comments:

Post a Comment