RSS

Bentuk kata majmuk yang telah mantap

Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkatan yang utuh.Perkataan ini dieja satu perkataan. Kata tersebut adalah:

Antarabangsa
Beritahu
Kakitangan
Kerjasama
Setiausaha
Matahari
Jawatankuasa
Tandatangan
Tanggungjawab
Sukarela
Suruhanjaya
Warganegara
Pesuruhjaya
Tengahari
Olahraga
0 comments:

Post a Comment